Chuyện ma ở quê – Tiểu Phong

Đọc truyện ở page hoài nên hôm nay mình cũng xin đóng góp 2 chuyện,thật ra cũng ko sợ lắm nhưng mình rất tin những yếu tố tâm linh và văn mình ko có được hay,mong các bác thông cảm Chuyện thứ nhất: Ma gọi Việc xảy ra cũng được 2 năm rồi. Hồi đó…