Uống xăng: Sở thích độc hại của 1 cô gái

Nếu gửi mùi xăng dầu chưa đủ gây hại thì chúng ta hãy cùng gặp cô gái có sở thích quái dị không thể ngừng uống xăng. Nâng can đựng xăng màu đỏ lên trước máy quay, cô gái có tên Shannon đã thể hiện khả năng uống xăng kỳ lạ trong chương trình “Đam…