Đêm Cô Hồn – Tác Giả Bống Bi

#ConChimCu Đêm Cô Hồn Người ta thường nói ” Đi đêm lắm có ngày gặp ma “. Nhưng Lan, cô gái hàng xóm xinh đẹp của Tú thì chẳng quan tâm điều ấy lắm. Đã nhiều lần Tú cố cảnh báo rằng – Sắp tới tháng cô hồn rồi. Em làm gì cũng nên cẩn…