Phát hiện sinh vật cổ nhất thế giới

Các nhà khoa học vừa phát hiện thấy loài sinh vật cổ nhất thế giới cách đây 220 triệu năm. Các nhà khoa học cho biết, họ vừa phát hiện thấy một loài sinh vật cổ nhất thế giới. Đó là loài nòng nọc tôm, được xem như có 220 triệu năm tuổi. Hai đàn nòng…