Cởi quần áo phản đối cấm nude

Những người biểu tình đã cởi bỏ y phục tại tòa thị chính San Francisco (Mỹ) sau khi các chính trị gia tán thành lệnh cấm khỏa thân ở nơi công cộng. Theo dự luật mới, những người dân và khách tham quan thành phố sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu để…