Con chó 154 tuổi

'Cụ' chó Billy ở Anh đã sống 22 năm, tương đương với 154 tuổi của chó. Billy có thể được ghi vào sách kỷ lục là con chó sống lâu nhất thế giới. Billy bị chột một mắt và chỉ còn vài cái răng. Nhưng chú chó này vẫn rất hiếu động và mạnh mẽ….