chuyện của mình – người gặp nạn không chết. – Tác Giả Thanh Tuyền

Chào cả nhà hôm nay mình sẽ chia sẻ những câu chuyện của mình lên đây để chúng ta có thể khám phá phần nào về thế giới tâm linh vậy. Chuyện của mình thì nhiều nên mình sẽ chia ra làm nhìu phần, với lại hồi đi học văn mình cũng thuộc dạng cố…