Chú voi biết nói tiếng Hàn

Hãy đến Hàn Quốc để nghe chú voi có tên gọi Kosik có thể nói được rõ ràng ít nhất 7 từ bằng tiếng Hàn. Chú voi 20 tuổi được cho là bằng chứng sống chứng tỏ voi có trí nhớ tuyệt vời. Theo những người chăm sóc chú ở công viên theo chủ đề…