Cởi đồ leo lên cột điện cao thế

Người đàn ông này đứng tồng ngồng trên cột điện cao thế trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Để phản đối việc cảnh sát đàn áp những người ăn xin, ông Mir Wei, người Trung Quốc, 43 tuổi, đã cởi bỏ tất cả quần áo trên người và leo lên cột điện…