Cụ ông 83 tuổi 12 lần thi đại học

Mặc dù thi rớt nhiều lần nhưng cụ vẫn rất kiên trì ghi danh ứng thí. Ngày 7/6, học sinh các trường phổ thông trung học Trung Quốc bước vào ngày thi đại học đầu tiên. Trong số những gương mặt lo lắng hồi hộp trước cổng trường thi tại Nam Kinh, phóng viên bất…