Cây củ quả có hình dáng như người

1. Cây có quả giống người phụ nữ Naree (Thái Lan ) Dưới đây là hình ảnh của loại cây rất kì lạ ở một vùng quê Thái Lan. Quả của cây này giống hình người phụ nữ đến kinh ngạc. Loại cây này có tên Petchaboon, được người dân trong vùng gọi là cây…