đàn gà

Ông Zhang Xiaolong, một nông dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tìm ra một cách để ngăn những chú gà trống khỏi đánh nhau, đó là đeo kính cho chúng. Chú gà và chiếc kính đặc biệt do ông Zhang chế tạo. Ảnh: Orange. Ông Zhang cho biết "Đàn gà trống trong trang […] Đeo kính cho cả đàn gà

Ông Zhang Xiaolong, một nông dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tìm ra một cách để ngăn những chú gà trống khỏi đánh nhau, đó là đeo kính cho chúng. Chú gà và chiếc...