Những phụ nữ khỏa trần tuyệt đẹp của bộ lạc Himba!

  Điều thú vị là họ để ngực trần, chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ che phần dưới thân thể! Bộ lạc Himba sống ở phía Bắc của Namibia, sinh tồn chủ yếu bằng săn bắn và hái lượm. Tuy nhiên, họ vẫn biết nuôi bò và dê để đảm bảo cuộc sống. Bộ lạc…