Chú cá có khuôn mặt giống… Hitler

Một chú cá 5 tuổi bỗng nhiên có một vết "bớt" giống hệt hàng ria của Hitler. Hãy cùng gặp George, chú cá cảnh rất giống Adolf Hitler. Sau những ví dụ gần đây về căn nhà có “diện mạo” giống Hitler và những chú mèo có khuôn mặt của ông trùm phát xít này,…