Hố tử thần rộng 5.200 mét vuông

Buổi sáng một ngày, bỗng nhiên một chiếc hố tử thần lớn nhất xuất hiện rộng tới 5.200 mét vuông. Theo một tờ báo tại tỉnh Hồ Tây, Trung Quốc, một hố tử thần bỗng nhiên xuất hiện vào buổi sáng một ngày tại một làng trên núi ở tỉnh này. Những người dân trong…