Cuộc thi đặc biệt: hoa hậu… vòng 1

Bên cạnh việc phản hồi về chất lượng thức ăn hay thái độ phục vụ, vừa qua, một nhà hàng Nhật Bản đã cho phép các khách hàng của mình đánh giá… vòng 1 của các nhân viên. Điều này khiến cho nhà hàng có cái tên Hooters trở thành địa điểm nổi tiếng và…