Một số truyện ma có thật ở QN quê em – TH_CRAZY

mình rất thích đọc truyện ma và mình tin vào tâm linh nhưng không theo cái kiểu mê tín dị đoan đâu nhé. Hôm nay rãnh rỗi mới ngồi chia sẽ mọi ng 1 số chuyện gđ và ở xóm mình. Truyện 1: Ma dấu Ông nội thứ 2 mình cũng lớn tuổi rồi nhưng…