Lớp học zumba lớn nhất thế giới

Tại phía bắc Lanarkshire, Motherwell, Vương quốc Anh – một nhóm 836 người nhảy đã ghi vào sách kỷ lục Guinness trong một sự kiện được tổ chức bởi North Lanarkshire Leisure. Lớp học Zumba lớn nhất thế giới. Melanie Menzies, người quản lý của North Lanarkshire Leisure cho biết: "Tất cả các địa điểm…