Người chạy lâu nhất trên máy chạy bộ

Mimi Anderson 48 tuổi, từ Smarden (Anh Quốc) chạy được 648,5km trên máy chạy bộ trong vòng 7 ngày liên tục. Trong quá trình thử thách, Mimi Anderson chỉ ngủ trung bình 2h/ngày. Tuy nhiên, bà Mimi Anderson chưa thực sự hài lòng với thành tích này: "Tôi đã không làm tốt như những lần…