Oan thai – Tác Giả Anh VũVũ

Ai cũng có 1 nỗi sợ vô hình nào đó từ ngay thuỡ ấu thơ nào thì ” ông kẹ , ma , linh miêu ….” những thứ mà tôi dám chắc sẽ k mấy người đc trãi nghiệm thực tế nhưng vẫn là nỗi sợ cũa mọi người nhưng họ sẽ rất tò mò…