Biến vỏ chai thành hòn đảo nổi

Một anh chàng đã sử dụng 100.000 chiếc chai nhựa lắp thành hòn đảo, giúp anh thoải mái lênh đênh trên biển Spiral Island II là tên hòn đảo thứ hai của anh Rishi Sowa. Hòn đảo đầu tiên anh xây dựng là vào năm 1998, gần Puerto Aventuras, trên biển Mexico, kết nối từ…