Hộp đêm không tưởng dưới nước!

Hộp đêm dưới nước được sáng tạo bởi Thinkmodo. Đoạn video này được quay tại một hồ bơi ở Groton, New York. Toàn bộ quán bar cũng như bối cảnh đều được chuẩn bị chu đáo bởi Mystic Scenic Studios. Những vị khách tham gia hoạt động này sẽ đội những chiếc mũ lặn của…