Hủ tục cắt bỏ đầu ngón tay

Hầu hết đốt ngón tay đầu tiên của người phụ nữ này đều bị cắt đi và chẳng có mấy ai có bàn tay lành lặn. Hầu hết các nền văn hóa trên thế giới đều thể hiện sự thương tiếc khi mất đi các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên bên cạnh nỗi…