Rợn người với cảnh trăn nuốt con mồi

Trăn là loài lớn nhất trong họ hàng nhà rắn. Trên thế giới có rất nhiều loài trăn khác nhau, loài nhỏ dài cỡ đôi ba mét, loài lớn nhất có thể đến 15m, nặng ngót nửa tấn. Trăn thường sinh sống ở nơi râm mát, ẩm ướt. Ban ngày chúng ngủ, ban đêm mới…