Dùng bụng “hút” chậu để treo người lơ lửng

Đến ngõ phố Ngữ Đồng, Triết Giang, Trung Quốc hỏi thăm Lưu Huệ Nhân thì không ai không biết. Đó là bởi cụ ông 69 tuổi này đang sở hữu nhiều khả năng độc đáo, trong đó có tài treo người lơ lửng trên không bằng cách dùng bụng "hút" chặt một chiếc chậu nhôm…