Đi Soi – Tác Giả TamThành Võ

Đến giờ là đúng 5 năm mình gặp chuyện lạ đó…Như một cái duyên,mọi lần được gặp…đều có thằng Trọn hoặc gián tiếp do nó gây ra! Sau khi xảy ra mấy vụ gặp ma năm nào,em và thằng Trọn vẫn yêu đời và thân thiết,em thì làm vườn còn nó thì ơ nhà nuôi…