Cá huỳnh quang

Nhờ phương phá biến đổi gen, một trang trại cá giống ở Đài Loan đã lai tạo thành công giống cá huỳnh quang đầu tiên trên thế giới. Giống cá này là sản phẩm hợp tác của một trang trại cá giống ở Đài Loan với một công ty công nghệ sinh học. Nhờ phương…