Những khả năng siêu phàm của phụ nữ

1. Người tự phát sáng Kỳ lạ thay hầu hết những hiện tượng tự phát sáng cơ thể của mình lại rơi vào những người đang bị bệnh. Bà Anna Monaro bị bệnh hen suyễn trong suốt vài tuần, thế nhưng kỳ lạ ở chỗ khi bà đang say sưa giấc nồng thì ngay trên…