Khách sạn trên cây

Một khách sạn cho phép du khách trải nghiệm cuộc sống trên cây của các loài chim sắp khai trương tại Thụy Điển. Treehotel là một mô hình khách sạn kiểu mới dự kiến sẽ được khai trương tại phía bắc Thụy Điển mới mục đích “nâng cấp” nhà cây thông thường lên tầm khách…