Máy bán nước “bẩn”

Chiếc máy bán nước tự động này bán các loại nước "dịch tả", "sốt rét", "thương hàn"… với giá 1$. Liệu có ai muốn mua chai nước này với thông tin trên không? Máy bán nước tự động từ trước đến nay vốn chỉ bán những loại nước giải khát hoặc nước khoáng tinh khiết……