Người khiếm thị lập hai kỷ lục thế giới

Bà Sheila Penfold, 59 tuổi, là người có duyên với những chú cá trê khổng lồ khi hai lần lập kỷ lục câu được cá lớn nhất thế giới. Bà Sheila Penfold cùng chồng bên chú cá khổng lồ bà mới câu được. Ảnh: Smile.Bà Sheila cùng chồng là ông Alan Penfold, 63 tuổi, tới…