Giáo viên nude chạy trước mặt học sinh

Chạy trước mặt học sinh trong tình trạng trên người không một mảnh vải che thân, ông David Bradley, 58 tuổi, giáo viên tại một trường học ở Anh đã phải xin nghỉ việc. Trong chuyến đi cắm trại với một nhóm học sinh ở độ tuổi 12 và 13 của mình tại trung tâm…