Những công việc khỏa thân hái ra tiền

1. Làm bồi bàn bán "nude" Những chàng bồi bàn bán nude Trong mắt phần lớn người Anh, người phục vụ khách sạn, phục vụ bàn thường ăn mặc lịch sự nhưng vài năm trước, một công ty có tên chính thức là "Công ty nam phục vụ mông trần" ở thành phố Bristol, Anh…