Người đàn ông với khối u khổng lồ trên mặt

Vì có một khuôn mặt như vậy nên mọi người thường không dám lại gần ông. Ông Mohammad Hussain, 44 tuổi, sống ở Srinagar, Ấn Độ luôn bị mọi người xa lánh vì ông có một khuôn mặt không bình thường. Từ khi sinh ra, ông có một cái bớt nhỏ trên mặt, lớn lên,…