Con ma trên cầu – Tác Giả lil skeyz

Đó là Phương, người cậu hàng xóm của mình. Cậu Phương làm nghề bốc vác, mà các bạn biết rồi đấy cái nghề này thì giờ giấc không ổn định, lúc làm sáng, lúc làm tối có khi 1,2h mới về. Và đó là lần đi làm về mang đầy sự sợ hãi cũng vì…