Không được đi học vì để tóc quá dài

Cậu bé Jack Szablewski (4 tuổi, Mỹ) muốn nuôi tóc dài để có thể hiến bộ tóc đẹp ấy cho một tổ chức y tế chuyên giúp đỡ những trẻ em bị ung thư. Cậu bé Jack Szablewski (4 tuổi, Mỹ) chưa từng cắt tóc từ khi lọt lòng, vì muốn nuôi mái tóc dài…