Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật

Nguồn Voz Đi tìm sự thật – Phần tiếp theo của “Ngải Miến Điện” Mệt mỏi cả ngày tại chỗ làm, biết bao nhiêu bon chen, xô bồ cứ ập vào tôi. Chỉ mới đó thôi mà tôi đã ra trường được một năm, công việc tìm đến tôi ngẫu nhiên và tình cờ như…