Ra mắt không khí sạch đóng lon

Mở lon không khí sạch và hít ba hơi thật sâu, bạn sẽ có cảm giác thư thái và thanh tịnh, ông Chen giới thiệu về sản phẩm của mình. Cuối tuần vừa qua, người tiêu dùng Trung Quốc chính thức đón nhận sản phẩm mới của ông Chen Guanbiao, không khí sạch đóng lon….