Bộ sưu tầm những động, thực vật khổng lồ

Chú tô hùm to gần bằng cơ thể người trưởng thành. Cải thảo Những chú heo khổng lồ. Chú thỏ có kích cỡ khổng lồ. Chú ngựa khổng lồ. Con rết có chiều dài khủng. Cá sấu với chiều dài hơn cả chiếc ô tô tải. Quả bí ngô phải mấy người khiêng. Củ khoai…