Nợ Từ Kiếp Trước – Truyện Ma Audio

Nợ Từ Kiếp Trước – Truyện Ma Audio Bố My thì vẫn ngồi đó chết điếng người, van xin một lúc, mẹ My quay qua đánh mạnh vào người chồng mình, khóc lóc mà quát: – Ông thấy chưa, chỉ tại ông chèn ép người ta quá, mà giờ người ta đến bắt tội con…