Truyện ma có thật – em là người trãi nghiệm [Part1] – Lê Minh Trí

Em gặp ma kể từ lúc em chơi mà một trò chơi mà em cũng không biết đó là cách gặp ma, lúc em chơi em hoàn toàn không suy nghĩ gì cách thì em không kể được cách đó rất nhìu người quen thuộc nhưng ít người làm được lắm xui khiến sao mới…