Lễ hội nude dành cho nam giới

Vốn nổi tiếng với những nhà hàng, sự kiện văn hóa, biểu tình “quái tính” khác thường, mới đây tại Nhật Bản lại tiếp tục diễn ra một lễ hội vô cùng đặc biệt: lễ hội nude. “May mắn rằng” tất cả đối tượng tham gia hoạt động này đều là nam giới và độ…