Những lệnh cấm quái lạ

Có những việc bạn vẫn làm hàng ngày nhưng bỗng trở thành điều cấm kỵ tại nhiều nơi trên thế giới. Nếu bạn là nữ, chưa lập gia đình và lại ham thích môn nhảy dù thì Florida sẽ không phù hợp với bạn vì ở đây cấm những người phụ nữ chưa kết hôn…