2 Mẫu truyện đi câu đêm – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

Truyện 1 Mình ở Nha Trang thằng bạn mình cũng ở nha trang luôn nhưng mà khu nó ở là Đất Lộc ở đó người dân ở cũng đông nhưng đa phần là làm rẫy nhiều mình nghe nó kể đợt đó là mùa xoài nên nhà nó có bao nhiều người là lên rẫy…