Những điều kỳ thú về động vật đồng tính

Nếu như điều đó là có thật thì ai sẽ là người… thực hiện phẫu thuật để cho những con vật tội nghiệp ấy trở về đúng với giới tính thật của mình đây? Theo những nghiên cứu của nhà bác học nổi tiếng Đác – Uyn (Darwin) thì tình dục ở động vật là…