Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Do Thành Viên Truyện Ma Có Thật Kể Lại ( Chap 7 )

Ma Gọi Hồn : Hồi ấy bác mình mới mất do tai nạn,bác là chị gái ruột của mẹ mình. Hồi ấy mình mới học lớp 4 thôi nên chưa hiểu chuyện cho lắm, thấy các bác trong họ bảo là bị trùng tang rồi giờ nặng và sao xấu (bác mình tuổi thìn mà…