Ma ở KS Đà Lạt – Tác Giả Trân Trần

Mình nhớ lúc đó là Noel, học kỳ 1 của lớp 10….. Đúng ngày 24/12 3:00am khuya xe bọn mình đến Đà Lạt, tr lúc đó lạnh lắm, vừa bước xuống xe là thở ra khói ngay….xe lớp mình ngừng ngay trc khách sạn nữ (vì khách sạn nam và khách sạn nữ khác nhau,…