Truyện Ma Âm Hầu

Nguồn Trường Tồn Phần 1: Khang Bạn đã bao giờ cảm thấy sự kinh hoàng đến tột cùng chưa??? Có lúc nào bạn rơi vào một tình huống đáng sợ hơn cái chết chưa??? Vậy thì bạn hãy cầu nguyện…….. ………….Để họ đừng chọn bạn Chương 1: Một màn đêm tối đen như mực, nó…