Ma thắt cổ ở Quảng Ninh

Năm 2005, khi ấy em học lớp 12, nhà ở tập thể trường Bưu điện Quảng Ninh. khu này có hình chữ U, diện tích khá rộng, gồm khu nhà tập thể, khu nhà ăn, khu nhà học, khu nhà hành chính, khu ktx cho sinh viên. những khi có sinh viên học thì cũng…