Chuyện ma nữ đứng đường – Tác Giả cuongfarmer

Chuyện ma nữ đứng đường thì xóm ven sông đều nghe, chỉ có điều không mấy người nhìn thấy.Cái dốc xuất hiện ma nữ cũng thường chỉ có dân xóm ghe đi nhiều.Một ngày cũng như nhiều ngày khác, ông ngoại đi lên chợ. Trên đường về cũng vừa qua giữa trưa. Ông dắt xe…